שימור פנים

לא הורסים קירות, מטבח, דלתות וחלונות – מתקנים, משפצים ומבצעים שימור פנים.

וואבי סאבי

היופי של הצניעות, הקסם מאחורי הפשטות