תיקון מנגנוני פתיחה של שולחנות אוכל.

שולחנות חדשים, ישנים ועתיקים.