תיקון וילונות ורטיקלים ותריסים ונציאנים

תיקון מנגנונים, החלפת חוטים קרועים, תחזוקה מונעת.