שינויים ברהיטים, שינוי ייעוד לחפצים, התאמה של רהיטים לגודל בהזמנה.