פוליטורה, צביעת רהיטים, מיגון רהיטים בחדרים רטובים.