כביסה ותחזוקה לוילונות רומאים

וילונות רומאים, וילונות רומאים ללא חפים.
כביסה ותיקוני תפירה, תיקון מערכת מכנית.
שירות לבית הלקוח.