טפול קוסמטי לדלתות מטבח

לפעמים זה יקר מאוד להחליף את הדלתות במטבח כי רק דלת אחת נפגעה.
הפגם מעצבן את העין וניתן לטשטש את המפגע בהוצאה סבירה.