ויטרינה מעץ

ויטרינה מעץ מהרחוב הופכת לשולחן בחצר או שולחן לסלון.

ייצור מסגרת ברזל וגלגלים מגולוונת וריצוף בקרמיקה לי טעמו של הלקוח