הכלבה של אבא

אבא שלו היה מהנדס אופטיקה והוא קבל בירושה חלקים של מקרוסקופים.

לאבא שלו היתה כלבה בשם אסופית..
אז עשיתי למשפחה כלבה למזכרת ממנו .