אותות הצטיינות של אבא אהוב שנפטר.

תחזוקה של עבודות הנצחה.